V Graylingu nejsme omezeni hranicemi, ať už jsou reálné či domnělé.