W Grayling nie ograniczają nas żadne granice – ani te faktyczne, ani umowne