Regulamin serwisu


Informacje na stronie internetowej zostały opracowane wyłącznie z myślą o przekazaniu informacji na temat Grayling, jej spółek zależnych oraz oferowanych przez nich usług. Nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej.

Korzystając ze strony internetowej, użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Grayling nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub następcze, związane z wykorzystaniem informacji i materiałów opublikowanych na stronie internetowej lub związane z dostępem za pośrednictwem odnośników zamieszczonych na stronie do innych materiałów opublikowanych w Internecie. Powyższe wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez prawo.

Prawa autorskie do materiałów opublikowanych na stronie internetowej oraz wszelkie znaki towarowe i oznaczenia marek zamieszczone w materiałach są własnością Grayling i jej licencjodawców. Każdy użytkownik może skopiować dowolną część materiału zamieszczonego na stronie, pod następującymi warunkami: Użytkownik może wykorzystać materiał wyłącznie na własne potrzeby, a nie do celów komercyjnych. Kopie materiału muszą być opatrzone oznaczeniami praw autorskich oraz innymi informacjami o własności intelektualnej, zgodnie z treścią materiałów pierwotnych. Produkty, technologie i procesy opisane na stronie internetowej mogą być chronione innym prawami dotyczącymi własności intelektualnej, zastrzeżonymi przez Grayling lub osoby trzecie. W zakresie powyższych praw własności intelektualnej nie udziela się niniejszym żadnej licencji. Obrazy, znaki towarowe i oznaczenia marek prezentowane na stronie są chronione prawami autorskimi, ochrony znaków towarowych oraz własności intelektualnej i nie mogą być powielane ani przywłaszczane w żaden sposób bez zgody na piśmie ich właściciela lub właścicieli.

Zastrzeżenia końcowe

Grayling i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za treść niniejszej wiadomości e-mail, ponieważ może odzwierciedlać prywatne poglądy jej nadawcy, a nie spółki. Jeżeli otrzymujesz niniejszą wiadomość przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym jej nadawcę oraz prosimy o nieujawnianie jej treści, niekopiowanie jej i nieprzekazywanie jej innym osobom. Grayling korzysta z oprogramowania antywirusowego na wszystkich serwerach i stacjach roboczych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek zainfekowane pliki, które użytkownik może otrzymać. Grayling zaleca wszystkim odbiorcom korespondencji elektronicznej skanowanie programem antywirusowym wszystkich załączników.

Prawnie wymagane informacje

Grayling Communications Limited jest zarejestrowany w Anglii
Numer rejestracyjny 3140273
Siedziba firmy zarejestrowana pod adresem 26 Southampton Buildings, London WC2A 1AN