GLAXOSMITHKLINE

Uvedenie produktu alli

/ Čo robíme / GlaxoSmithKline

Grayling zabezpečoval komunikačné aktivity podporujúce uvedenie produktu alli - voľnopredajného lieku spoločnosti GSK - na slovenský trh. Kampaň sa zameriavala na oblasti media relations a budovanie vzťahov s odbornou verejnosťou.

Líder projektu

Podpora pre produkt alli zahŕňala intenzívnu prácu s médiami a mienkotvorcami s cieľom zabezpečiť správnu percepciu produktu a podporu od tretích strán a mienkotvorcov - tieto ciele program úspešne naplnil.

Daša Tkáčová Paulíčková

dasa.tkacova@grayling.com