GROUPAMA

Komunikačná podpora akvizičného projektu

/ Čo robíme / Groupama

Grayling koordinoval komplexnú komunikačnú kampaň v rámci akvizície lokálnej poisťovne spoločnosťou Groupama. Projekt zahŕňal aktivity v oblasti externej ako aj internej komunikácie.

Líder projektu

Úlohou agentúry Grayling bolo komunikačne podporiť hladký prechod existujúcej lokálnej poisťovacej spoločnosti do skupiny firiem Groupama. Grayling mal kľúčovú úlohu v rámci poskytovania komplexných konzultačných služieb, plánovania a exekúcie všetkých komunikačných aktivít.