OMV

OMV - podpora v oblasti public relations

/ Čo robíme / OMV

Zvyšovanie povedomia o sieti čerpacích staníc OMV prostredníctvom intenzívnych media relations aktivít, podpory kreatívnych spotrebiteľských kampaní OMV (nové typy palív, špeciálne spotrebiteľské akcie pre zákazníkov čerpacích staníc OMV).

Líder projektu

Aktivity pre retailovú divíziu OMV pomohli zviditeľniť sieť čerpacích staníc OMV v rámci cieľových skupín. Kampaň podporila povedomie o sieti OMV ako jednej z najlepších na trhu z pohľadu kvality palív a služieb pre zákazníkov.

Jana Riečanská

Jana.Riecanska@grayling.com