U.S. STEEL

Komplexná podpora v oblasti PR a PA v rámci akvizície VSŽ

/ Čo robíme / U.S. Steel

Grayling poskytol kompletnú komunikačnú podporu pre jeden z najväčších investičných projektov na Slovensku - akvizíciu štátneho VSŽ spoločnosťou U.S. Steel. Výsledkom bol výber U.S. Steel ako nového vlastníka VSŽ.

Líder projektu

Tento projekt zahŕňal plnú komunikačnú podporu v mnohých oblastiach - public relations, B2B communications, public affairs, government relations ako aj crisis a issues management. Výsledkom tohto intenzívneho komunikačného programu bol výber U.S. Steel ako nového vlastníka VSŽ.