Názory

/ Názory / Ja na prvom mieste

Free thinking from Grayling people

Ja na prvom mieste

13th február 2017


LorettaAhmed, naša CEO pre Stredný východ, Turecko a Afriku, rozpráva o prvom z nami predpovedaných komunikačných trendov pre rok 2017 zo série Magická sedmička alebo #7for17

O internete vecí (angl. Internet of Things – IoT) už bolo napísaného a povedaného toľko, až sa nám pomaly v tom všetkom strácajú samotné výhody tejto technologickej revolúcie. Vlastne, čo z toho sa týka mňa?

Rok 2016 priniesol množstvo noviniek v oblasti IoT. Vzniklo niekoľko výnimočných personalizovaných aplikácií, ktoré nám majú uľahčiť život a nechať nás užívať si výdobytky moderných technológií. Som presvedčená, že v tomto roku uvidíme takýchto príkladov omnoho viac, pretože internet vecí sa stáva internetom „mňa“.

Vďaka rastúcej obľube mobilných resp. nositeľných technologických zariadení si ich používatelia postupne začnú vytvárať vlastné inteligentné ekosystémy, špeciálne prispôsobené ich vkusu, zvykom a životnému štýlu. To platí najmä pre post-miléniovú generáciu – tzv. generáciu Z. S jej dospievaním sa menia aj očakávania, ktoré sa čoraz viac sústreďujú na inteligentné platformy umožňujúce robiť veci podľa seba, ich vlastným štýlom. Táto požiadavka sa nezdá až takou prehnanou, keďže takúto technológiu už dnes poznáme. Spoločnosť Cisco predpovedá, že do roku 2020 bude internetovo pripojených až 50 miliárd (áno, miliárd!) zariadení, z ktorých 40 % pripadne práve spotrebiteľom z generácie Z.

Dôsledky

Čo to ale znamená pre značky a firmy? V prvom rade to posilňuje fakt, že značky musia pristúpiť k čiastočnej kontrole nad svojimi zákazníkmi, čo im umožní s nimi priamo komunikovať o spôsobe ich výberu. Predtým, než k tomu dôjde, si ale značky budú musieť osvojiť nové technológie v oveľa väčšej miere, ako tomu bolo doteraz a využívať údaje nazhromaždené armádou tzv. botov. Tie im pomôžu lepšie pochopiť svoju cieľovú skupinu a ich preferencie. Spotrebitelia tak zároveň získajú nové a rozmanité spôsoby prístupu k nim.

Privítajte umelú inteligenciu

Prevratných noviniek je však ďaleko viac než len už spomínané – praktické a vysoko personalizované používanie internetu vecí. Moji americkí kolegovia sa nedávno v jednom zo svojich blogov vyjadrili k téme rastúceho významu umelej inteligencie (AI, z angl. Artificial Intelligence). Zhodujeme sa v názore, že táto technológia (ktorá je dnes už realitou) bude využívaná na spravovanie rôznych aspektov nášho života – či už pôjde o pracovné stretnutia, nakupovanie alebo cestovanie. Podľa spoločnosti Gartner viac ako 2 miliardy amerických dolárov utratia spotrebitelia v roku 2017 pri online nakupovaní práve s pomocou mobilných digitálnych asistentov.

Preto napr. obchodníci, značky, cestovné kancelárie – v podstate organizácie všetkých druhov – musia pochopiť rýchlo sa meniace správanie spotrebiteľov a zaistiť svoju plnú technologickú vybavenosť, aby boli schopní maximálne využiť túto príležitosť.

Potenciál využitia umelej inteligencie je obrovský a poskytuje veľké príležitosti, ale tiež riziko pre tých, ktorí nebudú vedieť udržať krok a zaostanú.


Grayling Team

Latest Insights

22nd marec 2019


Značky a umenie. Spojenectvo, z ktorého profitujú obe strany – firmy aj kultúrne inštitúcie

Bratislava, 22. marca 2019: Korporátne a kultúrne inštitúcie sú veľmi odlišné subjekty, avšak často čelia rovnakým výzvam. Všetky fungujú v prostredí, ktoré je stále...

Prečítajte si viac

17th október 2018


Prečo majú mainstreamové média stále svoje miesto

Prvý z blogov zo série Mestá ako národy venujeme jednej z kľúčových skupín, ktoré majú vplyv na správanie lokálnych komunít. #NewNations Aj keď média práve prechádzajú dlhou a...

Prečítajte si viac

8th október 2018


Mestá v centre pozornosti

Značky by sa mali v komunikácii viac koncentrovať na lokálne komunity, pretože mestá sú národy dnešnej doby. Toto tvrdenie sa môže zdať odvážne, preto sme zhrnuli pár zásadných...

Prečítajte si viac