Názory

/ Názory / Mestá v centre pozornosti

Free thinking from Grayling people

Mestá v centre pozornosti

8th október 2018


Značky by sa mali v komunikácii viac koncentrovať na lokálne komunity, pretože mestá sú národy dnešnej doby. Toto tvrdenie sa môže zdať odvážne, preto sme zhrnuli pár zásadných faktov, ktoré hovoria za všetko.

 

Viac z nás žije v mestách: Prvýkrát v histórií žije na území miest viac ľudí než mimo nich. Podľa prieskumu OSN obýva 54,5 % ľudskej populácie mestá a ich blízke okolie. Toto číslo by sa podľa odhadov malo do roku 2030 navýšiť na 60 %, zároveň by dovtedy mal každý tretí človek na planéte bývať v meste s najmenej polmiliónom osôb.

 

Miest nikdy nebolo viac. Počet miest neustále narastá. V roku 2016 bolo na svete odhadom viac než 1 063 osídlení s počtom obyvateľov presahujúcim pol milióna. Predpoklad je taký, že do roku 2030 sa táto hodnota premení na 1400, čo značí viac než 5 miliárd obyvateľov vo veľkých mestách.

 

Mestá sa neustále rozširujú. Nielenže sa zväčšuje počet miest ako takých, ale i mestá samotné. Do roku 2030 na zemeguli pribudne ďalších 10 megametropolí s väčšou než desaťmiliónovou populáciou.

Mestá sú ekonomické motory. Svetová poradenská firma McKinsey odhaduje, že do roku 2025 bude mať 600 miest (s najvyšším prínosom do svetového HDP) ekonomiky s hodnotou až 64 biliónov

amerických dolárov, čo bude tvoriť až  60 % svetového HDP.

 

Mestá sú zdrojom kultúrneho života. Od vrcholného po pouličné umenie, od jedla po módu, od hudby po umenie vo verejnom priestore, kultúrne trendy sa rodia v mestách.

Mestá sú v čele sociálnych zmien. Vzájomné súžitie ľudí rôznych kultúr a pomerná koncentrácia mladých osôb dáva mestá do popredia sociálnych premien spoločnosti, či už ide o liberalizáciu zákonov o potratoch v Dubline alebo volanie po regulácií zbraní v New Yorku.

 

Nie je tým pádom prekvapujúce, že sme v našej analýze trendov  #6into18  určili metropoly ako kľúčové východiskové body pre marketérov a komunikačných expertov, kedy kampane zamerané na mestá niekedy dokonca nahrádzajú tie národné a regionálne.

 

Pokiaľ  máme v mestách cieľovku, trendsetterov a peniaze, prečo plytvať zdrojmi inde?

 

Nie je to však také jednoduché.

 

Rovnako ako krajiny, tak ani žiadne dve mestá nie sú totožné. Preto ani v prístupe v komunikácii nevieme uplatniť jednotný vzorec. V našej sérii Mestá ako nové národy (New Nations) sme sa však zblízka pozreli na prekrývajúce sa sféry vplyvu v hre o získanie pozornosti a identifikovali možnosti, ktoré ponúkajú.

 

John Meakin, Global Head of Strategic Services,Grayling


Grayling Team

Latest Insights

22nd marec 2019


Značky a umenie. Spojenectvo, z ktorého profitujú obe strany – firmy aj kultúrne inštitúcie

Bratislava, 22. marca 2019: Korporátne a kultúrne inštitúcie sú veľmi odlišné subjekty, avšak často čelia rovnakým výzvam. Všetky fungujú v prostredí, ktoré je stále...

Prečítajte si viac

17th október 2018


Prečo majú mainstreamové média stále svoje miesto

Prvý z blogov zo série Mestá ako národy venujeme jednej z kľúčových skupín, ktoré majú vplyv na správanie lokálnych komunít. #NewNations Aj keď média práve prechádzajú dlhou a...

Prečítajte si viac

23rd august 2018


Všade samé dáta – ale čo ľudia?

Náš kolega z Graylingu Jon Meakin sa zamýšľa vo svojom blogu nad tým, ako umiestniť ľudské skúsenosti do centra príbehu. V posledných týždňoch som strávil veľa času...

Prečítajte si viac