ČO JE NOVÉ

/ ČO JE NOVÉ / Mestá ako nové národy

Aktuality z Graylingu

Mestá ako nové národy

25th september 2018


Komunikační experti z agentúry Grayling sa vo svojej novej analýze pozreli na vzrastajúci význam miest ako centier diania a tiež na to, ako s týmto trendom naložiť v komunikácii

Pozornosť marketérov je dnes v dôsledku ekonomického a kultúrneho rastu fokusovaná oveľa viac lokálne. Aj preto sa pri cielení marketingových a komunikačných kampaní orientujú viac na mestá s ich vlastným ekosystémom. Národný aspekt už nezohrá tak dôležitú úlohu ako doteraz. Vyplýva to z najnovšej štúdie medzinárodnej komunikačnej agentúry Grayling, ktorá má svoju pobočku pre integrované public relations a public affairs služby aj na Slovensku.

Správa Mestá ako nové národy (New Nations) sa zaoberá tým, čo tento presun pozornosti na súčasné mestá spôsobilo. Kto sú tí, ktorí určujú trendy? Odkiaľ sa berú finančné zdroje? Kde ležia príležitosti pre marketérov dosiahnuť väčšiu návratnosť vstupných investícií vďaka väčšej orientácii na špecifiká jednotlivých miest?

Každé mesto má svoj krehký ekosystém vplyvov a ich dopadov

„Svetové či lokálne značky a korporácie sa prebúdzajú a začínajú sa k mestám, na ktoré cielia, správať rovnako ako k národom. Je potrebné si uvedomiť, že tak, ako nenájdete dve rovnaké krajiny, tak neexistujú dve rovnaké mestá s rovnakými obyvateľmi a rovnakými potrebami či záujmami. Kľúčom k úspechu je pochopiť tieto prekrývajúce sa, ale odlišné sféry vplyvov, a naučiť sa nimi riadiť“, hovorí Jon Meakin, globálny riaditeľ strategických služieb v Graylingu.


Správa identifikuje štyri „uzly“ vplyvov, ktoré sú spoločné pre väčšinu miest a determinujú ich vzájomné fungovanie a rovnako aj povahu obyvateľov: média, influenceri na sociálnych sieťach, vláda a rôzne záujmové skupiny.

„Dôležitosť týchto vplyvov sa v jednotlivých mestách líši. K pochopeniu toho, ako sa v týchto zložitých sieťach zorientovať vyžaduje inteligenciu, skúsenosti a kontakty,“ dodáva Meakin.  

„Úspešní marketéri musia odhadnúť potenciál, ktorý sa v týchto „nových národoch“ skrýva, a tiež vedieť, ako s ním ďalej pracovať. Pokiaľ preniknete do charakterov miest a pochopíte, čo ich formuje, stanete sa obchodníkom s kontextom, čo je v súčasnej psychológii marketingu a komunikácie nesmierne dôležité“, dopĺňa Monika Révayová, Deputy Managing Director Graylingu na Slovensku.

Správa Mestá ako nové národy (New Nations) je súčasťou série expertných blogov a analýz vydávaných v rámci programu Advantage Series a zaoberá sa hlavnými  reputačnými, regulačnými a komunikačnými výzvami, ktorým dnes čelia organizácie po celom svete.


Grayling Team

Čo je nové

31st október 2018


Prokop 2018: Víťazstvo v B2B kategórii pre Grayling Slovakia

Za komunikačnú podporu pri uvedení služby Google Pay na Slovensku sme získali ocenenie v jednej z hlavných kategórií 9. ročníka národnej súťaže PR projektov PROKOP 2018, ktorú...

Prečítajte si viac

16th august 2018


Hľadáme part-time kolegu na monitoring a office manažment

Máme voľné part-time miesto - na monitoring a office manažment. Náš Juraj odchádza, nie preto, že sa mu s nami nepáči, to teda pŕŕŕŕ, ale preto, že bude pokračovať vo svojej dráhe...

Prečítajte si viac

8th august 2018


Grayling posilňuje vedenie slovenskej pobočky

Do pozície Deputy Managing Directora so zodpovednosťou za vedenie lokálnej pobočky, profiláciu a business development bola menovaná Monika Révayová. S cieľom zabezpečiť efektívnu synergiu...

Prečítajte si viac